ค่าบริการ

Z

อัตราค่าบริการ พิเศษ ! ตรวจงาน 2 ครั้ง

พร้อมรายงานการตรวจ (Report)

ประเภทอาคารและพื้นที่ใช้สอย ราคาตรวจงาน
คอนโดมิเนียม
Z1ไม่เกิน 30 ตรม. ราคา 3ลูกน้ำ800 บาท
Z1ไม่เกิน 55 ตรม. ราคา 4ลูกน้ำ500 บาท
Z1ไม่เกิน 70 ตรม. ราคา 5ลูกน้ำ000 บาท (พื้นที่เกิน +50  บาท/ตรม.)

ทาวน์โฮม

ทาวน์เฮ้าส์  2  ชั้น
Z1ไม่เกิน 150 ตรม. ราคา 5ลูกน้ำ350 บาท
Z1ไม่เกิน 170 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ000 บาท
Z1ไม่เกิน 200 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ500 บาท (พื้นที่เกิน +50  บาท/ตรม.)
*กรณี ทาวน์โฮมหลังมุม  คิดค่าบริการเพิ่ม  500  บาท/หลัง

ทาวน์โฮม

ทาวน์เฮ้าส์  3  ชั้น
Z1ไม่เกิน 160 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ000 บาท
Z1ไม่เกิน 180 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ500 บาท
Z1ไม่เกิน 200 ตรม. ราคา 7ลูกน้ำ000 บาท (พื้นที่เกิน +50  บาท/ตรม.)
  *กรณี ทาวน์โฮมหลังมุม  คิดค่าบริการเพิ่ม  500  บาท/หลัง

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด
Z1ไม่เกิน 150 ตรม. ราคา 5ลูกน้ำ350 บาท
Z1ไม่เกิน 180 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ000 บาท
Z1ไม่เกิน 200 ตรม. ราคา 6ลูกน้ำ500 บาท (พื้นที่เกิน +50  บาท/ตรม.)

s

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าว เป็นราคาค่าบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
  • โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก มีค่าเดินทางเพิ่มเติม (กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนการนัดหมายทุกครั้ง)
  • กรณีตรวจงานต่างจังหวัด คิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทางจริง เที่ยวละ 10 บาท/กิโลเมตร
  • พื้นที่เกินกว่ากำหนด คิดค่าบริการเพิ่ม ตารางเมตร ละ 50 บาท (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการอีกครั้ง)
  • ชำระค่าบริการเมื่อการตรวจงานครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ
  • รับชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น
  • เมื่อท่านชำระเงินค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการตรวจให้ภายใน 3  วัน
  • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7% เรียบร้อยเเล้ว
  • ฟรีค่าเดินทางไป-กลับ 60 กิโลเมตรแรก ส่วนเกินคิดเพิ่มกิโลเมตรละ 10 บาท
  • บริการฉีดน้ำทดสอบการรั่วซึม คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท  (พืนที่ใช้สอยไม่เกิน 200 SQM)

ในการตรวจสอบของเรานั้นเป็นขั้นตอนที่เราจะเน้นให้ท่านทราบถึงทุกรายละเอียดของบ้านและที่พักอาศัย เพื่อท่านจะมั่นใจได้ว่า เมื่อท่านรับมอบบ้านหรือที่พักอาศัยไปแล้ว ปัญหาต่างๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นกับบ้านหรือที่พักอาศัยของท่าน และคุณภาพของงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่ท่านได้เสียไป

*ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ